Patrickstrijards.nl
Image default
Dienstverlening

De transformationele bedrijfstheorie begrijpen

De transformationele leiderschaps theorie resulteert in een model dat verschillende moralen in de organisatie waarneemt – in termen van verschillende aspecten. Dit zijn ideale invloed, geïnspireerde motivatie, overweging en intellectuele stimulatie. De factor van intellectuele stimulering, onder de transformationele leiderschapsaanpak, houdt in dat de leider creativiteit en innovatie bij werknemers aanmoedigt. Het brengt ook nieuwe methoden met zich mee voor het benaderen van problemen vanuit het standpunt van volgers, zodanig dat ondersteuning door de leider vereist is. 

Het element van inspirerende motivatie verwijst naar de communicatie van de leidersverwachtingen van de werknemers, zodat de volgers zich inzetten voor het bereiken van de gemeenschappelijke doelstellingen, alles bepaald door de organisatie. Dit leiderschapsmodel legt ook de nadruk op teamwork door middel van motivatie, waarbij de leiders symbolen en emoties gebruiken om de gewenste doelen te bereiken.
Leiders in het perspectief van geïndividualiseerde afweging creëren een geschikte omgeving voor volgers om hun behoeften kenbaar te maken. De leider treedt dus op als coach of adviseur door te werken aan het voldoen aan de vereisten van zijn of haar volgers. Daarnaast kan de leider delegeren om volgers te helpen bij het overwinnen van persoonlijke problemen.

Het laatste onderdeel van de transformationele leiderschapstheorie is geïdealiseerde invloed, ook wel charisma genoemd. Het bevat kenmerken die bewondering opwekken voor de leider van de volgeling (en). De leider fungeert dus als een rolmodel en handhaaft een aantal waarden die duidelijk worden waargenomen in al zijn of haar activiteiten. Bovendien zorgt het charisma van de leider ervoor dat het vertrouwen tussen hen en de volgelingen wordt gevestigd en ondersteund door morele en ethische principes.

Het model houdt ook rekening met de morele elementen van het karakter van een leider; morele basis van het leiderschapsproces, evenals waarde verankerd in de visie van de leider. De aanpak richt zich op de charismatische en affectieve componenten van leiderschap. Het model is gebruikelijk voor hedendaagse organisaties, omdat het de nadruk legt op motivatie die inherent is aan sommige van nature, maar ook is ontwikkeld door anderen.

Het is ook geschikt voor de huidige economische omgeving, waardoor reguliere empowerment en inspiratie van werknemers in de meeste organisaties noodzakelijk is.
Bovendien richt deze vorm van leiderschapsperspectief zich op strategische doelen en standaarden. Het is anders dan de transactionele vorm van leiderschap, vanwege het principe van verbinding om motivatie te genereren, tussen de leider en de volgeling. Deze aanpak wordt toegepast in verschillende sectoren van de organisatie, vooral bij werving en selectie, om een betere teamgeest te bereiken en om beslissingen van hogere kwaliteit te nemen.

Ivpp –  www.ivpp.nl/transformationeel-leiderschap/

https://www.ivpp.nl/transformationeel-leiderschap/