Patrickstrijards.nl
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat zijn de kosten van outplacement

Wanneer iemand ontslagen wordt kan deze vaak gebruik maken van outplacement. Met outplacement wordt de ontslagen medewerker geholpen in zijn zoektocht naar nieuw werk. Maar wat kost een outplacementtraject nu eigenlijk en door wie wordt outplacement betaald?

De transitievergoeding

Outplacement is niet goedkoop. Het is een dure vorm van begeleiding die eind jaren 80 is geïntroduceerd in Nederland. Anderzijds verdient outplacement zich vaak terug doordat er sneller een baan wordt gevonden die, zo blijkt uit onderzoek, ook duurzamer en dus passender is voor de ontslagen werknemer.

Meestal wordt outplacement betaald door de werkgever en is er een bedrag voor opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin de werkgever en werknemer de afspraken en voorwaarden voor het ontslag over en weer vastleggen.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers die ontslagen worden recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is er voor bedoeld om begeleiding naar nieuw werk of scholing in te kopen. De ontslagen werknemer kan met deze vergoeding zelf een outplacementbureau uitzoeken en een individueel outplacementtraject inkopen. De hoogte van de transitievergoeding is onder anderen afhankelijk van leeftijd en de duur van het dienstverband. Op de website van Outplacementbureau Werkcontact kan je de transitievergoeding berekenen.

De transitievergoeding is dus bedoeld voor de transitie naar een nieuwe baan. Hiervoor kan begeleiding nodig zijn, maar ook het volgen van een opleiding is een mogelijkheid. Zeker in deze tijd waarin het coronavirus mensen dwingt na te denken over nieuwe richtingen kan dat een goede optie zijn.

Kosten outplacement

De kosten van outplacement kunnen per bureau sterk uiteenlopen. Ook de kwaliteit van de dienstverlening kan nog eens verschillen. Het is daarom aan te raden te informeren bij meerdere outplacementbureaus. Meestal behoort een gratis oriënterend gesprek tot de mogelijkheden. Tijdens zo’n gesprek kun je doorvragen wat het outplacement bureau daadwerkelijk voor je gaat doen en kan er een inschatting worden gemaakt over de kosten van het outplacementtraject. Een outplacementtraject kost doorgaans tussen de € 3.000, – en € 5.000, -. Vaak zijn deze kosten afhankelijk van de trajectduur.


De kosten van outplacement kunnen per outplacement bureau sterk verschillen.

https://www.outplacementverzekering.nl/kosten-outplacement/