Patrickstrijards.nl
Image default
Gezondheid

Voorkom een burn-out met preventie training

Een burn-out is niet alleen vervelend voor degene die er mee te maken krijgt. Ook voor de omgeving en de werkgever heeft dit vele, vaak nadelige, gevolgen. Burn-outs komen alleen steeds vaker voor, bijvoorbeeld door de toenemende werkdruk. Daarom wordt burn-out preventie steeds belangrijker. EagleviewS uit Amsterdam geeft trainingen die helpen om burn-outs te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Daarnaast geeft dit bedrijf trainingen die uw werknemers helpen om anderen met een burn-out te ondersteunen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor groepsessies en individuele sessies. Er is bovendien een traject voor het herstel na een burn-out, maar het is uiteraard beter om in te grijpen voordat het zover is. Voorkomen is immers beter dan genezen; zeker wanneer het om burn-outs gaat.

Verminder het ziekteverzuim van medewerkers door mentale gezondheidsklachten

Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers zowel mentaal als fysiek gezond blijven, is burn-out preventie aan te raden. Natuurlijk kan dit ziekteverzuim door fysieke ziekten niet voorkomen, maar het helpt wel om ziekteverzuim door mentale klachten te verminderen. Uw medewerkers worden bewuster van symptomen van een burn-out, waardoor ze dit in zichzelf sneller kunnen herkennen. Daarnaast krijgen ze handvatten aangereikt om actief met burn-out preventie aan de slag te gaan. Hierdoor zult u minder uitval door burn-outs ervaren en op de lange termijn bespaart dit veel kosten voor ziekteverzuim.

Informeer naar de mogelijkheden van de verschillende trainingen

Wilt u meer weten over de burn-out preventie training van EagleviewS uit Amsterdam? Of bent u benieuwd naar de andere trainingen van dit bedrijf, zoals stress management? Neem dan contact op met dit bedrijf. De contactgegevens zijn te vinden op de website. Hier vindt u ook meer informatie over de verschillende trainingen voor werkgevers, werknemers en particulieren. Zorg voor een gezond werkklimaat en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en laat hen burn-out preventie trainingen volgen bij EagleviewS.

https://eagleviews.nl/