Patrickstrijards.nl
Image default
Zorg

Salland maakt werk van zorgbemiddeling

Verzekerden die dat op prijs stellen, kunnen gebruikmaken van de zorgbemiddelingsdiensten van Salland. Dit kan handig zijn als u wordt geconfronteerd met een extra lange wachttijd voor een behandeling die u nodig heeft. Het kan dan zo zijn dat u bij een ander ziekenhuis, buiten de eigen regio, eerder terecht kunt. Het uitgangspunt bij de Salland basisverzekering, aanvullende verzekering, tandartsverzekering en collectieve zorgverzekering is en blijft professionele zorg binnen een acceptabele termijn en op een acceptabele afstand. Wat in dit verband acceptabel is, verschilt van persoon tot persoon. Het heeft ook te maken met de soort zorg. Een huisarts is gemakkelijk in de eigen buurt te vinden en een tandarts meestal ook. Een specialist zit vaak wat verder weg. Salland doet continu onderzoek naar de beschikbaarheid van zorg. Zowel qua lange als korte termijn behandelingen. Om voldoende zorg te kunnen blijven garanderen, zijn er contracten met zorgaanbieders verspreid over het land. Op www.salland.nl lezen we: “ (…) Er is sprake van een landelijke dekkingsgraad van onze gecontracteerde zorg. (…) “

Normen bij het contracteren van zorgverleners

Salland hanteert bepaalde normen bij het contracteren van zorgverleners. We noemen er een paar:

–        een maximale huisartstoegangstijd van 3 werkdagen;

–        een maximale apotheektoegangstijd van 1 werkdag;

–        een maximale paramedische zorg toegangstijd van 1 week;

–        een maximale specialist- / ziekenhuistoegangstijd van 4 weken.

Ook de fysieke bereikbaarheid is een punt van aandacht. Zo geldt voor ziekenhuizen dat acute zorg binnen 45 minuten bereikbaar moet zijn. Een huisarts moet in spoedgevallen binnen 30 seconden telefonisch bereikbaar zijn.

Soorten zorgverzekeringen

Bij Salland kunt u een reguliere basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering afsluiten. Er zijn drie tandartspakketten. TandExtra, TandPlus en TandTop. Laatstgenoemde is het meest uitgebreid met een vergoeding voor controle en overige behandelingen samen tot maximaal € 1000 per kalenderjaar. Kinderen tot 18 jaar zijn bij Salland gratis meeverzekerd. Handig als uw zoon of dochter bijvoorbeeld een beugel nodig heeft. Met TandTop heeft u recht op spoedeisende tandheelkundige zorg in het buitenland en vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage van kunstgebitten.

https://www.salland.nl/