Patrickstrijards.nl
Image default
Bedrijven

Je kind mag naar de peuterspeelzaal

Wanneer je het belangrijk vindt dat je peuter zich goed kan voorbereiden op het naar school gaan en je het belangrijk vindt dat je peuter alvast oefent met sociale vaardigheden zit je bij een peuterspeelzaal goed. Je kind leert daar namelijk zichzelf vermaken en leert al spelenderwijs de wereld om zich heen goed kennen. Voor de ontwikkeling van je kind is dit heel belangrijk want door met andere kinderen te spelen gaan ze leren rekening houden met elkaar. De peuterspeelzaal is vaak een dagdeel, zodat je kind rustig kan wennen en niet meteen de hele dag van huis is.

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Bij sommige peuterspeelzalen bieden ze voor- en vroegschoolse educatie aan. Dit is een speelse manier, waarbij alle ontwikkelingsgebieden van je kind extra worden gestimuleerd. Deze programma’s richten zich niet alleen op het stimuleren van de taal van je kind, maar ook op andere gebieden. Zo wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele, de cognitieve en motorische ontwikkeling. Ook wordt er al aandacht besteed aan rekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht. Als je een peuterspeelzaal zoekt wat dit soort programma’s draait, kun je maar beter op tijd beginnen. Over het algemeen bieden relatief weinig peuterspeelzalen dit speciale programma aan namelijk.

 

Portaal

Als je kind daadwerkelijk op de peuterspeelzaal zit is er vaak sprake van een portaal. Op dat portaal wordt alles gezet wat er gedaan wordt met de kinderen. Er wordt ook opgezet hoe het met je kind gaat en hoe je kind op activiteiten reageert. Je hoeft zoals ouder niks te missen en je bent direct op de hoogte van alles. Wil je dat er liever iets anders gebeurt met je kind? Dan kun je gemakkelijk een gesprek aanvragen om alles te bespreken. De medewerkers zijn gericht op het kind en willen net als jou het beste voor hem of haar.

 

Tegemoetkoming

Wanneer je kind naar de peuterspeelzaal mag dan heb je als ouder sinds begin 2018 recht op een tegemoetkoming in de kosten. Door de wet hebben ouders die aan de voorwaarden van de belastingdienst voldoen het recht op kindertoeslag. Ook als je geen recht hebt op kindertoeslag dan kan je kind alsnog naar de peuterspeelzaal. Vaak betaalt de gemeente een deel van de kosten.

https://www.dakkindercentra.nl/locaties/den-haag/