Patrickstrijards.nl
Image default
Bedrijven

Het belang van het kennen van uw elektrische systeem

Mensen zijn voortdurend afhankelijk van elektriciteit en het kennen van de fundamentele componenten van een elektrisch systeem kan daarom ook essentieel zijn. Hierdoor kunt u zelf de stroom heractiveren wanneer deze is uitgevallen, er een storing is of er zich een ander probleem voordoet in een elektrisch circuit. Het is ook van cruciaal belang om te begrijpen wie verantwoordelijk is voor bepaalde aspecten van uw elektriciteits service. Het lijn gedeelte van uw service, dat alles omvat tot aan het bevestigingspunt op uw eigendom, wordt afgehandeld door de energieleverancier. Van daaruit volgt de laadzijde en alles aan de laadzijde is uw verantwoordelijkheid.

De basisprincipes van het elektrische systeem van uw huis

De stroomvoorziening en elektriciteitsmeter vormen de basis van de elektriciteit van uw huis. Service draden van de energieleverancier (of het nu bovengronds of ondergronds is) lopen naar uw huis en maken verbinding met de meter basis van het hulpprogramma. Op deze meter basis wordt de elektriciteitsmeter aangesloten. De meter wordt gebruikt om de kosten op uw elektriciteitsrekening te berekenen door de hoeveelheid stroom die in uw huis wordt verbruikt te meten. Alleen als er stroom in de woning wordt gebruikt, loopt de meter. Een speciale ontkoppeling schakelaar bevindt zich op een buitenmuur van de woning in de buurt van de elektriciteitsmeter in sommige residentiële elektrische systemen. Met een ontkoppelings schakelaar kunt u de stroom van buiten het huis uitschakelen in geval van brand of plotselinge overstroming, of als u aan het systeem moet werken. Dit elimineert de noodzaak om het huis binnen te gaan om de stroom uit te schakelen. De hoofdstroomonderbreker op het hoofd servicepaneel van het huis (stroomonderbreker) dient als systeem onderbreker als een elektrisch systeem geen afzonderlijke hoofdschakelaar heeft. Uw elektrische service stroomt naar het hoofd servicepaneel van uw huis, ook wel de stroomonderbreker genoemd, nadat ze door de meter zijn gegaan.

Hoe uw hoofdschakelaars en apparaat zijn aangesloten

De hoofdschakelaar fungeert als de huishoudelijke stroomonderbreker in systemen zonder een externe stroomonderbreker. Wanneer de hoofdschakelaar is uitgeschakeld, worden alle stroomonderbrekers in het paneel, en dus alle circuits in het huis, ook uitgeschakeld. Schakelaars, stopcontacten, verlichtingsarmaturen en apparaten zijn allemaal voorbeelden van apparaten die in huis op elektriciteit zijn aangesloten. Individuele aftak circuits beginnen bij de stroomonderbrekers in het hoofd servicepaneel en apparaten zijn erop aangesloten. Het is belangrijk om altijd de hulp van professionals in te roepen bij het omgaan met elektrische zaken in uw huishouden. Mocht u zich op dat moment begeven in de omgeving Utrecht, dan heeft u altijd toegang tot een elektricien Nieuwegein.