Patrickstrijards.nl
Image default
Dienstverlening

Diagnostische Evaluatie en Behandeling voor Depressie

Wanneer een lichamelijke oorzaak voor de depressie is uitgesloten, moet er een psychologische evaluatie gebeuren door de arts of door een doorverwijzing naar een psychiater of psycholoog

Een goede diagnostische evaluatie zal een complete geschiedenis van de symptomen bevatten, bijvoorbeeld wanneer ze begonnen zijn, hoe lang ze aangehouden hebben, hoe ernstig ze zijn, of de patiënt ze eerder heeft gehad, en zo ja, welke symptomen behandeld waren en welke behandeling gegeven is.

De arts moet vragen over alcohol- en misbruik, en of de patiënt over de dood of zelfmoord heeft nagedacht. Verder moet de geschiedenis vragen hebben over of andere familieleden ook depressieve ziektes hebben gehad, en wanneer ze behandeld waren, welke behandelingen ze ontvangen hebben en welke effectief waren.

Tenslotte zal een diagnostische evaluatie een mentale status onderzoek bevatten, om er achter te komen of er spraak, gedachtenpatronen of geheugen geaffecteerd is, zoals soms kan gebeuren in het geval van een depressieve of manisch-depressieve stoornis. 

De behandelingskeuze is afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie. Er zijn een aantal antidepressiva geneesmiddelen en psychotherapieën die gebruikt kunnen worden om depressieve stoornissen te behandelen. Sommige mensen met mildere vormen doen het goed met psychotherapie alleen. Mensen met middel tot zware depressie trekken vaak voordeel uit antidepressiva.

De meeste mensen doen het goed met een combinatie behandeling: geneesmiddelen  om relatief snel verlichting van de symptomen te krijgen en psychotherapie om effectievere manieren te leren om met de problemen van het leven om te gaan, inclusief depressie. Afhankelijk van de diagnose en de ernst van de symptomen van de patiënt, kan de therapeut geneesmiddel en/of één van de verschillende vormen van psychotherapie voorschrijven, waarvan bewezen is dat ze effectief depressie behandelen. 

Elektroshock therapie (ECT) kan helpen, vooral voor individuen waarvan de depressie ernstig of levensbedreigend is, en die geen antidepressiva kunnen nemen. ECT is vaak effectief in de gevallen waar antidepressieve geneesmiddelen geen of niet genoeg verlichting van de symptomen brengen. In de laatste jaren heeft ECT therapie zich veel ontwikkeld.

Er wordt een spierverslapper voor de behandeling gegeven, die zelf onder een korte narcose wordt uitgevoerd. Elektrodes worden op precieze plekken op het hoofd geplaats om elektrische impulsen af te geven. Deze stimulatie zorgt voor een korte (ongeveer 30 seconden) toeval in het brein. De persoon die ECT ondergaat ervaart de elektrische stimuli niet bewust. Voor de volle therapeutische voordeel zijn op zijn minst een aantal sessies ECT, normaal gesproken uitgevoerd drie keer per week.

Bezoek onze website https://www.depsycholoog.nl/breda/

https://www.depsycholoog.nl/breda/